Prečo individuálne hodiny?

Rezervácie
Brať súkromné hodiny tanca je ten najefektívnejší a najrýchlejší spôsob učenia sa. Na hodinách ste len Vy a Váš učiteľ, čo Vám umožní učiť sa tancovať podľa individuálneho plánu špecificky zameraného na Vaše potreby. Váš pokrok bude očividný už po pár lekciách, takže sa skoro okamžite budete tešiť z ocenenia Vašich tanečných schopností Vaším okolím. Na súkromných hodinách s nami sa učíte tanec či tance, ktoré si sami vyberiete.