POŠTOVÁ ADRESA:

Tanečná Škola Ingriš
Združenie Duševták o.z.
PO Box 1556
81556 Bratislava, SK
Email: info@dusevtak.sk, dusevtak@gmail.com
Tel:(+421) 901 911 158

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Združenie Duševták o.z.
M.R. Štefánika 2
038,61 Vrútky, SK
IČO:50108981
DIČ: 2120546087

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská Sporiteľna
IBAN:SK42 0900 0000 0051 0927 8404