Skuska tradicnej metody ucenia tanga
Skúška tradičnej metódy učenia tanga. Skúšajú Odrej Buranský a Peter Ingriš.

Keď sa mladý muž považoval za dostatočne dobrého v nasledovaní (v žargóne tanga sa táto rola volá follower. Pozn, prekl.], čo bol proces zvyčajne trvajúci niekoľko mesiacov navštevovania praktiky štyri až päť krát za týždeň, starší muži by ho pozvali vyskúšať viesť iného mladého muža, ktorý už tiež dobre nasledoval. Mladý muž by sa snažil viesť niektoré z figúr, ktoré viedli skúsenejší muži. Niekedy by starší muži ukázali mladému nové figúry. Niekedy by sa starší muži prizerali, a potom pracovali s mladým mužom na figúrach spoločne.
Keďže obaja, aj leader (ten čo viedol) aj follower (ten čo nasledoval) boli [už] skúsení v gramatike tanca, a zažili [tanečný] slovník z pozície followera, rýchlo spolu dokázali presne určiť spôsob najlepšieho kombinovania figúr a ich vedenia tak, že ich mohol nasledovať aj niekto, kto nikdy predtým nenasledoval takú kombináciu figúr.

späť obsah ďalej