Aby sa naučil tancovať, mladý muž by išiel na nácvik určený len pre mužov, známy ako práctica. Chvíľu by sa prizeral, potom by sa jeden zo starších mužov rozhodol začať ho učiť ako nasledovať – to znamená tancovať časť, ktorá sa tradične vníma ako ženská rola. Nováčik by bol učený gramatiku tanga – techniku, ktorá je základom pre všetko – ako stáť, ako kráčať, a v akom vzájomnom vzťahu sú k sebe telá [tanečníkov]. Toto sú veci, ktoré definujú tanec a umožňujú komunikáciu a vzájomne porozumenie medzi oboma tanečníkmi. Takisto by začal získavať zmysel pre slovník tanga – všeobecné pohyby vyplývajúce z techniky, ktoré tvoria tvar zahaľujúci komunikáciu a dávajú [pohybu] vonkajšiu formu.

späť obsah ďalej