Tango v období zlatého veku 1935-1955
TRADIČNÉ METÓDY UČENIA SA TANGA

Mladý muž, ktorý si len začínal uvedomovať šarm mladých žien by si bol takisto vedomý, že jediná spoločensky akceptovateľná cesta ako ich stretnúť bola tancovať tango. Dokonca ešte v 1940-tych a 1950-tych rokoch, to znamenalo, že vo formálnych tanečných sálach, známych pod názvom milongy, sa vždy nachádzalo ďaleko viacej mužov, ako žien. Keď nejaký mladý muž išiel na milongu ovládajúc jednu, dve figúry, ale s veľkou nádejou, žiadna zo žien by s ním netancovala, pretože miestnosť bola plná mužov, ktorí boli už zruční tanečníci. Na to, aby vôbec dostal ženu do náručia musel byť schopný tancovať a na to aby tancoval s tými najatraktívnejšími ženami a najlepšími tanečnicami, to už musel byť vskutku veľmi dobrý.

späť obsah ďalej