PRVÁ ČASŤ

POCHOPENIE TANGA


Tango – historická fotografia

[str12]

“…Aby mohli tancovať so ženou v Buenos Aires, imigranti sa museli naučiť ich tanec – a učiť sa spôsobom, ktorý uspokojoval ženy, inak by ženy s nimi netancovali. Jedinečné tlaky tohoto výnimočného mesta, v tomto výnimočnom okamihu jeho histórie, formovali vyvíjajúce sa tango, a urobili z neho viac ako len tanec.


Tango sa stalo vyjadrením základnej ľudskej potreby.
HLADU DUŠE PO KONTAKTE S INOU DUŠOU…”

späť obsah ďalej