Súkromné lekcie

Prečo individuálne hodiny?

Brať súkromné hodiny tanca je ten najefektívnejší a najrýchlejší spôsob učenia sa. Na hodinách ste len Vy a Váš učiteľ, čo Vám umožní učiť sa tancovať podľa individuálneho plánu špecificky zameraného na Vaše potreby.
Navyše sa učíte v súkromí a bez stresu.
Váš pokrok bude očividný už po pár lekciách, takže sa skoro okamžite budete tešiť z ocenenia Vašich tanečných schopností Vaším okolím.
Na súkromných hodinách s nami sa učíte tanec či tance, ktoré si sami vyberiete.