O NAŠICH KURZOCH

Táto strana je o kurzoch a skupinových lekciách nielen v klasických spoločenských tancoch ako valčík, foxtrot, swing, čača alebo rumba, ale aj v argentínskom tangu, salse, bachate, kizombe atď..
Ak máte záujem o intenzívne, individuálne učenie, informácie nájdete na stránke venovanej súkromným lekciám.

NA TEJTO STRÁNKE:

O kurzoch všeobecne
Kurzy pre začiatočníkov
Kurzy pokračovacie
Kurzy v Martine
Kurzy v Liptovskom Hrádku a v Mikuláši
Kurzy v Považskej Bystrici
Facebook
Kalendár akcii a kurzov
Platby za kurzy

VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Informácie o všetkých nadchádzajucich tanečných kurzoch získate kliknutím na odkaz KALENDÁR v hornom menu.
Do všetkých našich kurzov sa môžete prihlásiť aj keď nemáte tanečného partnera!
Popis: Všetky tanečné kurzy pozostávajú z 45 minútových lekcií a sú pod odborným dohľadom profesionálov. Navyše metodiku kurzov vypracoval Peter Ingriš, zakladateľ Tanečnej školy Ingriš.
[OBSAH]

KURZY PRE ZAČIATOČNÍKOV

Tieto kurzy sú určene záujemcom, ktorí v minulosti ešte nemali žiadne skúsenosti s tancom. Preto sa v kurzoch pre začiatočníkov prihliada na potreby aj tých najmenej talentovaných účastníkov. Dôraz sa kladie na základne elementy párových tancov ako sú držanie, základný krok a interpretácia hudby.
[OBSAH]

POKRAČOVACIE KURZY PRE ZAČIATOČNÍKOV

Tieto kurzy sú určene záujemcom, ktorí sa rozhodli po absolvovaní 5 týždňového kurzu ďalej prehĺbiť svoje tanečné schopnosti. Preto sa v pokračovacích kurzoch prehlbujú základne zručnosti a rozširuje sa pohybový repertoár.
Informácie o nadchádzajúcich kurzoch nájdete kliknutim na odkaz KALENDÁR.
Ďalšie informácie nájdete aj na facebooku
[OBSAH]