Argentínske Tango

-> Zapísať sa do kurzu

Argentínske tango je viac ako spoločenský tanec. Je to spôsob života, ktorého náplňou je hľadanie samého seba a súznencov, ktorí hľadajú to isté. Komunity milovníkov Argentínskeho Tanga (tangueros) sa stretávajú na pravidelných tanečných večeroch, tzv. milongách. Vek, povolanie či spoločenské postavenie na parkete strácajú význam.
Výstižne to opísala aj Christine Denniston v knihe „Čo znamená Tango„…
„…Aby mohli tancovať so ženou v Buenos Aires, imigranti sa museli naučiť ich tanec – a učiť sa spôsobom, ktorý uspokojoval ženy, inak by ženy s nimi netancovali. Jedinečné tlaky tohoto výnimočného mesta, v tomto výnimočnom okamihu jeho histórie, formovali vyvíjajúce sa tango, a urobili z neho viac ako len tanec….“